Producten

 

De ontwikkelopdrachten die ik uitvoer, zijn voornamelijk ten behoeve van het beroepsonderwijs, variërend in niveau en onderwerp. Zo ontwikkel ik voor het praktijkonderwijs en het laagste niveau van het vmbo tot het hoogste niveau van het mbo.

De onderwerpen variëren van omgaan met geld tot technisch leidinggeven, van uiterlijke verzorging tot veilig werken (VCA), van duurzaamheid tot inspelen op innovaties, van meubelmaker tot office manager, van Nederlands tot stratenmaker.

Een selectie van de meest recente producten die ik heb ontwikkeld, aangepast en/of geredigeerd.

Praktijkonderwijs

In opdracht van Boomberoepsonderwijs:

Voor de methode Strux voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleidingen:

Digitale oefenopdrachten Nederlands in de praktijk
Met deze digitale oefenopdrachten, die ik heb ontwikkeld in Fonto, kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs op vier verschillende niveaus oefenen met deelvaardigheden Nederlands.

Digitale oefenopdrachten Engels in de praktijk
Met deze digitale oefenopdrachten, die ik heb ontwikkeld in Fonto, kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs op vier verschillende niveaus oefenen met deelvaardigheden Engels.

Digitale lessen ter ondersteuning van de leer-werkboeken
Deze lessen voor het digitale schoolbord, die ik heb ontwikkeld in LessonUp, ondersteunen een leer-werkboek van StruX, ontzorgen de docent en laten de leerlingen een leuke leerzame les beleven.

Entree Assistent Horeca
In vier thema’s, ontwikkeld in Fonto, leren leerlingen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eenvoudig werk in de horeca te kunnen uitvoeren.

Entree Assistent Dienstverlening en zorg
In drie thema’s, ontwikkeld in Fonto, leren leerlingen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eenvoudig werk in de dienstverlening en zorg te kunnen uitvoeren.

vmbo/mbo

In opdracht van Boomberoepsonderwijs:

Voor de methode Edu4all voor het VMBO:

Uitgeefcoördinerende werkzaamheden voor het Profiel Dienstverlening en producten voor VMBO. Voor deze opdracht hield ik mij bezig met het begeleiden van auteurs, het bewerken van kopij en het in orde maken van kopij in Fonto.

Verschillende herstelwerkzaamheden aan kopij van de profielen Dienstverlening en producten en Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Herziening en actualisering van het MBO keuzedeel Praktijkopleider.
Dit MBO keuzedeel paste ik in Fonto het theorieboek aan naar de nieuwe naam van het keuzedeel Begeleider praktijkleren met een meer generieke opzet. Daarnaast paste ik de bijbehorende powerpoints, opdrachten en de docentenhandleiding aan.

Herziening en actualisering van de opleiding Allround, een lesmethode voor MBO niveau 2 breed Dienstverlening (ook wel Servicemedewerker). Deze opleiding is ontwikkeld voor negen opleidingen, waaronder Medewerker Secretariaat en receptie en bestaat uit 18 cursussen.
Voor deze opleiding maakte ik een kwalificatiedossier analyse, formuleerde ik aangepaste leerdoelen en bewerkte ik de bestaande content in Fonto zodat deze weer aansloot bij de verschillende herziene kwalificatiedossiers en weer up-to-date was.

In opdracht van Concreet Onderwijsproducten:

Ontwikkeling, coördinatie en auteursbegeleiding voor de module Energieprestaties voor MBO Uitvoerder niveau 4. Voor deze module houd ik mij vooral bezig met het in kaart brengen van de te behandelen content, het coördineren van ontwikkelwerkzaamheden en het aansturen en begeleiden van auteurs.

Ontwikkeling van Vakkennis, Praktische kennis, Deelopdrachten en kennisopdrachten voor verschillende modules voor de opleiding MBO Timmerman niveau 2, waaronder de modules Veiligheid en Duurzaamheid.

Ontwikkeling en projectleiding van het VMBO keuzevak Terreinafwerking
Voor dit VMBO keuzevak heb ik theorie eenheden voor het digitale platform van BWI ontwikkeld, alsmede praktijkopdrachten ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen uit het vakgebied.

In opdracht van Expertisecentrum Meubel:

Ontwikkeling van de digitale opleiding Meubelstofferen voor Leolux: een bedrijfsspecifieke meubelstoffeer opleiding voor medewerkers van Leolux. Deze opleiding wordt ontwikkeld op basis van een beroepscompetentieprofiel en bestaat uit verschillende modules over het vak (modern) meubelstofferen.

Ontwikkeling en projectleiding van het VMBO keuzevak Meubelstofferen
Voor dit VMBO keuzevak heb ik theorie eenheden voor het digitale platform BWI-net ontwikkeld, alsmede praktijkopdrachten ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen uit het bedrijfsleven en MBO-docenten van het HMC-college.

Daarnaast heb ik de projectleiding op me genomen, waarbij mijn taken onder anderen waren: het uitzetten en coördineren van ontwikkeltaken, het contact met inhoudsdeskundigen, de beeldverwerving, het geven van presentaties over dit keuzevak en het bewaken van de planning.

Digitalisering van diverse MBO-opleidingen
Bestaande folio opleidingen heb ik in samenwerking met een vakdeskundige herschreven naar digitale opleidingen, die aangeboden worden in het digitale platform Learnbeat. Ik heb dit gedaan voor:

 • Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer, niveau 2
 • Allround Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer, niveau 3
 • Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw, niveau 4
 • Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw, niveau 4

In opdracht van uitgeverij Sarphati Educatief

(inmiddels Boomberoepsonderwijs):

Voor de methode De Handelsroute, de vernieuwende methode voor het handelsonderwijs die alle MBO-niveaus voor detailhandel en ondernemerschap dekt:

Herziening van het boekje VACCM behorende bij de MBO-opleidingen Retailmedewerker niveau 2 en Retailspecialist niveau 3.

Ontwikkeling van het MBO keuzedeel Duurzaamheid in het beroep (twee versies: een voor niveau 1/2 en een voor niveau 3/4)
Voor dit MBO keuzedeel ontwikkelde ik een theorieboek met bijbehorende powerpoints, schoolopdrachten, praktijkopdrachten en een docentenhandleiding.

Ontwikkeling van het MBO keuzedeel Inspelen op innovaties (twee versies: een voor niveau 1/2 en een voor niveau 3/4)
Voor dit MBO keuzedeel ontwikkelde ik een theorieboek met bijbehorende powerpoints, schoolopdrachten, praktijkopdrachten en een docentenhandleiding.

Eindredactie van de MBO keuzedelen Internationaal 1 en Supermarkt
Voor deze twee keuzedelen heb ik de eindredactie verzorgd.

Ontwikkeling van het MBO keuzedeel Praktijkopleider
Voor dit MBO keuzedeel ontwikkelde ik een theorieboek met bijbehorende powerpoints, schoolopdrachten, praktijkopdrachten en een docentenhandleiding.

overig

In opdracht van Bolster Safety:

Ontwikkeling van digitale leermiddelen om de vakkennis en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers in de procesindustrie, bouw en infra te verbeteren. Hiervoor heb ik verschillende modules en oefentoetsen op het gebied van veiligheid/VCA/VOL ontwikkeld, waaronder:

 • Regelgeving en veiligheid
 • Buitenwacht
 • Werken in besloten ruimten
 • Schadelijke stoffen
 • Communicatie
 • Omgaan met stress
 • Diverse bedrijfsspecifieke modules op het gebied van veiligheid en vakkennis

In opdracht van Boomberoepsonderwijs:

WerkStart voor Werken in een (zorg)instelling
Dit materiaal, ontwikkeld in Fonto, is bedoeld voor studenten ((jong)volwassenen) met een vaak slechte beheersing van de Nederlandse taal en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WerkStart legt 14 vaardigheden (gebaseerd op de proeves van bekwaamheid van de SVA) uit in stappenplannen, en behandelt daarbij de vakwoorden en andere lastige woorden.

Philein Educatieve Teksten