ontwikkeling van
(digitale) leermiddelen
ontwikkeling van
BEDRIJFSTEKSTEN &
INFORMATIEVE TEKSTEN
ontwikkeling van
EXAMENS & TOETSEN
ontwikkeling van
BEOORDELINGSINSTRUMENTEN
BEOORDELINGS
INSTRUMENTEN
ontwikkeling van
docenten materialen
REDACTIE/CORRECTIE VAN
LEERMIDDELEN & TEKSTEN

Philein Educatieve Teksten is het onderwijskundig tekstbureau dat uw (digitale) leermiddelen, trainingen, oefenmaterialen, toetsen en docentenmateriaal ontwerpt, ontwikkelt en redigeert.

Philein is gespecialiseerd in de ontwikkeling van leermiddelen voor het praktijkonderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Philein Educatieve Teksten is opgericht door Tessel Mulder. Zij werkt als zelfstandig educatief auteur aan diverse onderwijskundige projecten.

Philein Educatieve Teksten Onderwijskundig tekstbureau